Quảng cáo

ImageJ

Tải xuống ImageJ dành cho PC

 • Tương thích với hệ điều hành của bạn
 • Miễn phí (GPL)
 • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
1.52v

Tải xuống miễn phí ImageJ. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Windows
Tình trạng bảo mật

Tải xuống ImageJ thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác

Phiên bản trước

 • ImageJ 1.52u

  Joonas “Regalis” Rikkonen

  Tải xuống
 • ImageJ 1.52t

  Joonas “Regalis” Rikkonen

  Tải xuống
 • ImageJ 1.52s

  Joonas “Regalis” Rikkonen

  Tải xuống
 • ImageJ 1.52r

  Joonas “Regalis” Rikkonen

  Tải xuống

Quảng cáo

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

Khám phá Apps

Quảng cáo