Đánh giá của người dùng cho:

ImageJ

ImageJ1.52v

Ứng dụng Java có thể đọc được để xử lý ảnh khoa học

ImageJ là một ứng dụng dựa trên Java để phân tích hình ảnh. ImageJ chạy dưới dạng applet trực tuyến hoặc dưới dạng ứng dụng có thể tải xuống mà bạn sẽ tìm thấy ở đây. ImageJ có thể hiển thị, chỉnh sửa, phân tích, xử lý, lưu và in các ảnh 8-bit...
Tải xuốngdành cho Windows
8
810 bình chọn
Xếp hạng ứng dụng này!